Seyahat Hasar Anında

Poliçe kapsamındaki acil bir durumda sigortalı; 

SOMPO JAPAN Sigorta adına hizmet veren Coris INTERNATIONAL’in(April International) İstanbul merkezini 24 saat boyunca 0090 212 370 29 29 nolu telefon numaralarından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce en kısa sürede arar :

  • Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini,
  • Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
  • Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.

Ardından ilgili müşteri yetkilisi nereye nasıl gideceğiniz konusunda bilgi ve yönlendirme yapacaktır.

Tazminat talep başvurusu ;

Tazminat talep başvurularınızı, dolduracağınız tazminat talep formu ve talebinizin türüne göre temin etmekle yükümlü olduğunuz hasarınızı gösterir belgelerin asıllarını ilgili bölümde belirtilen adrese taahhütlü posta veya kargo ile göndermek suretiyle yapabilirsiniz.

Tazminat Talep Formu