Nakliyat Sigortası İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur?
Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Nakliyat poliçelerinde kullanılan özel şartların (klozların) amacı nedir?  
Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtea nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?
Emtea nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.
– Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
– Sefer
– Taşıma aracı
– Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?
Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.
– Teknenin cinsi
– Teknenin sigorta bedeli
– Teknenin yaşı ve tonajı
– Teminatın kapsamı
– Teknenin sefer sahası ve faaliyet alan
– Teknenin hızı